แนวความคิดในการออกแบบ

แนวความคิดพัฒนาขึ้นมาจากปัญหาของการศึกษาไทยที่ทำให้เด็กขาดความรู้สึกในการอยากเรียนรู้ รวมกับหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในการเลือกเรียนสิ่งต่างๆ

ที่มาของแนวความคิดในการออกแบบ

จึงเกิดเป็นแนวความคิดที่ว่าด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ใช้งาน โดยใช้ธรรมชาติเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างแรงกระตุ้น และใช้วิธีการที่เรียกว่า Gamification ซึ่งเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ผ่านองค์ประกอบของความสนุก ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ที่ทำการออกแบบจะเน้นความเป็น Flexible Space ที่เรียกว่า ‘Learning Play Through’

แนวความคิดในการออกแบบ

โดยหนึ่งในวิธีการของ Gamification ที่นำมาใช้ก็คือ Simulation-Base Learning (SBL) โดยเป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนรู้ได้นำเรียนรู้ผ่านการจำลองเหตุการณ์และสวนบทบาทสมมติ ซึ่งก็ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับการได้เข้าไปจำลองใช้ชีวิตอยู่ในโลกแฟนตาซี จึงมีการเพิ่มโปรแกรม House System ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่กึ่งผักผ่อนกึ่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กที่มีความชอบคล้ายกันได้มาเจอกัน และมีการแข่งขันกันของแต่ละบ้าน ซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียน

 

ในพื้นที่ของโครงการประกอยด้วยอาคารทั้งหมด 5 หลัง ได้แก่ อาคารกลาง, อาคารเรียน, อาคารบริการ, อาคารสนามบาสเก็ตบอล และอาคารหอพักอาจารย์ประจำ โดยพื้นที่ในการออกแบบจะอยู่ในพื้นที่ของอาคารกลางและอาคารเรียน

ภาพรวมของกลุ่มอาคารในพื้นที่ของโครงการ (Layout)

เพื่อการจัดการพื้นที่จากการเพิ่มโปรแกรมการใช้งานใหม่และเพิ่มความลื่นไหลในการใช้งาน ทำให้ต่อมีการต่อเติมอาคารและทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน

อาคารกลาง

 

ตำแหน่งของอาคารกลางภายในโครงการ

ในส่วนของอาคารกลางจะเป็นอาคารที่มีการใช้งานหลากหลายที่สุด เนื่องจากผู้ใช้งานหลากหลายที่สุดทั้งนักเรียน, ครู, บุคลากร และผู้ปกครอง

ส่วนแรกของอาคารเมื่อเข้ามาจากทางเข้าบริเวณทิศใต้ของอาคารจะพบกับโถงลานกิจกรรมที่เชื่อมต่อพื้นที่ระหว่าง 2 ฝั่งของอาคารเข้าด้วยกัน และยังเชื่อมต่อไปยังส่วน Main Landscape โดยที่ด้านทิศตะวันออกของอาคารเป็นร้านคาเฟ่และขายของ ส่วนทางทิศตะวันตกของอาคารคือโรงอาหาร

ผังพื้นชั้นที่ 1 – อาคารกลาง

เมื่อขึ้นมายังชั้น 2 ของอาคารจะพบกับโซน Exhibition ที่ใช้จัดแสดงงานนิทรรศการของนักเรียน และห้อง Auditorium ขนาด 212 ที่นั่ง และฝั่งตรงข้ามก็เป็นส่วนห้องสมุดแล้ว Co-Working ที่ใช้พื้นที่รวมไปถึงส่วนต่อเติมของอาคาร

ผังพื้นชั้นที่ 2 – อาคารกลาง

ส่วนชั้น 3 ของอาคารกลางประกอบไปด้วยทางเข้าบริเวณชั้นลอยของ Auditorium และส่วนของ Workshop ที่เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้คนภายนอกสามารถเข้ามาใช้งานได้ด้วย เช่น กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ผู้ปกครองมาเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน

ผังพื้นชั้นที่ 3 – อาคารกลาง

 

อาคารเรียน

 

ตำแหน่งของอาคารเรียนภายในโครงการ

อาคารส่วนนี้ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของโครงการ ซึ่งเป็นทิศที่ได้รับแสงแดดในปริมาณที่พอดีตลอดทั้งวัน ทำให้เหมาะกับจะเป็นส่วนห้องเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ และมีการทำให้บริเวณดาดฟ้าของอาคารเรียนให้เป็นพื้นที่พักผ่อนและ Running Track

ชั้น 1 ของอาคารเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ปีก ด้วยพื้นที่ Landscape ที่ถูกอาคารโอบล้อมเป็นวงกลม 2 วง โดยพื้นที่ส่วนใหญ๋ของอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของโปรแกรม House ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ห้อง และเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, ห้องเรียนทำอาหาร, ล็อกเกอร์ และห้องพยาบาลที่ถูกย้ายมาอยู่บริเวณปีกฝั่งทิศตะวันออกเพื่ออยู่ใกล้กับส่วนสนามกีฬาสะดวกต่อการใช้งาน

ผังพื้นชั้นที่ 1 – อาคารเรียน

ในส่วนของชั้น 2 จะเป็นพื้นที่ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมไปถึงห้องเรียนภาคปฏิบัติศิลปะ, ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โดยที่มีการเว้นระยะระหว่างห้องเรียนแต่ละห้อง เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างเพื่อใช้พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเปลี่ยนคาบเรียน อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการเปิดนำแสงธรรมชาติและอากาศถ่ายเทเข้ามาบริเวณทางเดินของอาคาร และทางทิศตะวันออกของอาคารก็เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ Co-Working ของอาคารต่อเติม

ผังพื้นชั้นที่ 2 – อาคารเรียน

และชั้น 3 ของอาคารเรียนเป็นพื้นที่ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนปฏิบัติการดนตรีและภาษา ส่วนทางปีกทิศตะวันตกของอาคารจะเป็นบริเวณของห้องพักครูและผู้บริหาร โดยที่ก็มีการเว้นระยะระหว่างห้องเรียนแต่ละห้องเช่นเดียวกับชั้น 2 ของอาคาร และทางทิศตะวันออกของอาคารก็เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ดาดฟ้าดาราศาสตร์ที่เป็นบริเวณดาดฟ้าของอาคารต่อเติม

ผังพื้นชั้นที่ 3 – อาคารเรียน

ทางเข้าอาคารกลาง

ลานกิจกรรม

Main Landscape

ดาดฟ้าดาราศาสตร์

Landscape Court

Multipurpose Area

สวนดาดฟ้า

Auditorium

ด้านหลังของเวทีเป็นหน้าต่างเปิดเชื่อมต่อถึงภายนอก และให้ลายของพื้นและฝ้าพุ่งเข้าหาบริเวณเวทีเพื่อนำสายตา และบริเวณผนังเป็น 2 โทนเพื่อแบ่งบนและล่างให้ชัดเจนด้วยสีขาวและลายไม้

ผังพื้น Auditorium

ภาพตัด Auditorium

Auditorium จากเวทีมองกลับมายังที่นั่ง

Auditorium จากที่นั่ง

 

House

เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อน, นั่งทำงาน, ประชุมงานกลุ่ม และทำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ

แบ่งพื้นที่ภายในออกแป็น 3 ส่วนหลัก คือส่วนเวทีตรงกลางห้อง และห้อง Studio อีก 2 ห้อง ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการใช้งานได้ โดยพื้นที่ส่วนเวทีตรงกลางจะออกแบบให้เชื่อมโยงบรรยากาศจากส่วนของ Landscape Court เข้ามาถึงพื้นที่ภายในด้วยลวดลายโค้งที่บริเวณพื้นและฝ้า แล้วยริเวณกลางห้องจะมีการจัดวาง Meeting Table สำหรับนั่งเวลาต้องการประชุมแบบรวมกลุ่ม

ส่วนภายในส่วนห้อง Studio จะออกแบบให้มีประตูบานเปิดเชื่อมโยงจากพื้นที่ส่วนกลางของห้องเข้ามา และมีลวดลายวงกลมบริเวณกลางห้อง เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของห้องโดยจะมีไฟ Illuminate Celling เพื่อเน้นให้เด่นชัด เหมาะกับการจัดทำกิจกรรมแบบรวมกลุ่ม

ผังพื้น House

House

House – Meeting Table

House – Stage

House – Studio I

House – Studio II

ห้องเรียน

แบ่งพื้นที่ภายในออกแป็น 3 รูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันที่ขนาดของห้องเรียนซึ่งมาจากระยะห่างของกริดเสาของอาคาร โดนมีในส่วนของรูปแบบ C ที่เกิดจากการทำ 2 ยูนิต ของห้องเรียนมาอยู่ติดกันแล้วมีประตูเชื่อมต่อตรงกลางระหว่าง 2 ห้องเรียน ทำให้สามารถเปิดเชื่อมต่อทั้ง 2 ห้องรวมกันเป็นห้องใหญ่ได้

การออกแบบในส่วนนี้จะใช้สกีมรวมให้เป็นไม้และผนังด้านหน้าห้องเป็น White Board Laminated เพื่อให้ด้านหน้าห้องเด่นที่สุดในห้อง ผนังด้านที่ติดอยู่กับภายนอกอาคารเป็นกระจกเปิดสูงเพื่อให้แสงธรรมชาติเข้ามา พื้นเป็นกระเบื้องยางลายไม้สีเข้าเพื่อให้โฟกัสกับส่วนอื่นของห้องมากกว่าพื้น ฝ้าเพดานเป็น Acoustic Board เพื่อเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นในห้องวางเป็นแนวเส้นพุ่งไปยังหน้าห้อง

ในส่วนของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มีการออกแบบให้โต๊ะเป็นยูนิต 3 เหลี่ยม ที่สามารถวางรวมกลุ่มกัน หรือวางแยกกันตามกิจกรรมที่จะทำในชั้นเรียนได้ ซึ่งเหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียนที่จะเน้นการทำกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่านั่งฟังอย่างเดียว ทำให้มีความ Flexible ในการใช้งาน และในส่วนของเก้าอี้ จะมีการทำส่วนที่เว้าบริเวณพนักพิง เพื่อใช้สำหรับในการแขวนกระเป๋า

ผังพื้นห้องเรียน

เฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียน และการวางในรูปแบบต่างๆ

ห้องเรียน