โครงการ Six Senses Boklua เป็นโครงการสถานพักตากอากาศระดับ 5 ดาว มีแนวคิดในการออกแบบโครงการคือ ความรู้สึกแห่งบ่อเกลือ (Senses of Boklua) เป็นแนวคิดให้โครงการเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้เข้าพักสามารถรับรู้ความเป็นพื้นที่บ่อเกลือผ่านการรับรู้ทั้ง 5 อย่าง คือ การมอง การฟัง การสัมผัส การรับรส การดม ที่จะนำไปสู่การรับรู้จิตวิญญาณของบ่อเกลือ

รูปตัดภาพรวมโครงการแสดงถึงบรรยากาศของโครงการ รูปแบบการวางตำแหน่งอาคารตามรูปแบบของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติทั้งทุ่งนาและลำน้ำเดิมบริเวณกลางโครงการ

หลังจากเข้าสู่โครงการ เป็นการขับผ่านกลุ่มต้นไม้ที่มีการปลูกตามป่าดิบแล้ง ซึ่งเป็นสังคมพืชพรรณในพื้นที่บริเวณนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติและสร้างความสงบให้ผู้เข้าพัก ก่อนเข้าสู่อาคารต้อนรับ โดยมีการสร้างการรับรู้ของผู้เข้าพักด้วยการสร้างลำน้ำให้น้ำไหลลงสู่บ่อน้ำเดิมภายในพื้นที่ที่มีการรักษาไว้ เพื่อสร้างเสียงน้ำและช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณนี้ลง ก่อนเข้าสู่อาคาร ซึ่งเส้นทางจะอยู่ตามแนวของต้นพญาเสือโคร่งที่มีดอกสีชมพู มีการใช้ไฟด้านข้างเส้นทางที่ทำจากไม้ไผ่ สำหรับในช่วงเวลากลางคืน เพื่อช่วยให้แสงสว่างและสร้างบรรยากาศพื้นถิ่นให้กับผู้เข้าพัก

รูปแบบของอาคารต้อนรับ มีรูปแบบที่ประยุกต์จากอาคารพื้นถิ่นของชาวลัวะ ผสมผสานกับวัสดุสมัยใหม่อย่างกระจกและพื้นปูน เพื่อสร้างการรับรู้ทางสายตาเป็นจุดแรกภายในโครงการ โดยตัวอาคารตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของทุ่งนาและแนวเขาทางทิศตะวันออกของโครงการที่เป็นลักษณะภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ่อเกลือ

ส่วนรับประทานอาหารบนแคร่ริมน้ำ ที่เป็นรูปแบบการทานอาหารตามชาวลัวะ ที่ทานอาหารบนพื้นบ้านของแต่ละครอบครัว ซึ่งบริเวณแคร่จะเป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นลำน้ำมางได้ชัดเจนมากกว่าการทานบนอาคาร สามารถสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติได้มากกว่า

ส่วนรับประทานอาหารพิเศษทางทิศเหนือของพื้นที่เรือนรับประทานอาหารหลัก มีการแยกพื้นที่ออกจากห้องอาคารเพื่อสามารถความเป็นส่วนตัว ให้เกิดความสงบกับผู้ใช้งาน โครงสร้างได้รับแรงบันดาลใจจากตะกร้าต้มเกลือ ให้ผู้ใช้งานสัมผัสถึงบรรยากาศของการต้มเกลือที่เป็นเอกลักษณ์ของบ่อเกลือร่วมกับพื้นที่ธรรมชาติริมลำน้ำมางที่เป็นธรรมชาติที่สำคัญของชาวบ่อเกลือ

ส่วนสระว่ายน้ำพิเศษ เป็นการนำพื้นที่บ่อน้ำเดิมในโครงการบริเวณกลางทุ่งนา มาออกแบบเป็นสระว่ายน้ำที่แทรกตัวอยู่ภายในกลุ่มต้นไม้กลางทุ่งนา โดยสระว่ายน้ำมีการออกแบบให้โครงสร้างสระว่ายน้ำแทรกอยู่ในพื้นที่บ่อน้ำเดิม รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ระเบียงไม้ริมสระว่ายน้ำในการนั่งพักผ่อนหรือสามารถมาอาบแดดจากแสงที่ผ่านกลุ่มต้นไม้เข้ามาได้ โดยระเบียงถูกแบ่งเป็น 2 ระดับสำหรับผู้ใช้งานร่วมกับสระว่ายน้ำ และสำหรับผู้ต้องการมานั่งพักผ่อนชมวิวทุ่งนาในโครงการ บ่อน้ำเดิมยังคงสามารถรองรับน้ำได้มีการปลูกบัวหลวงภายในบ่อน้ำ ส่วนต้นไม้โดยรอบสระว่ายน้ำ ยังคงเก็บต้นไม้เดิมไว้ และปลูกต้นไม้เพิ่มแทรกเข้าไป

บรรยากาศห้องต้มเกลือ บริเวณริมลำน้ำมาง มีการนำองค์ประกอบในการต้มเกลือของชาวบ่อเกลือ มาใช้ในการตกแต่งบรรยากาศภายในห้อง มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ โครงสร้างของหลังคามีการปรับนำวัสดุมุงหลังคาออกบางส่วน เพื่อให้แสงสามารถเข้าสู่ภายนอกห้องได้ โดยอาคารตั้งอยู่บริเวณริมลำน้ำมาง ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นลำน้ำมางระหว่างแช่ตัวในอ่างน้ำเกลือ ซึ่งพืชพรรณบริเวณริมลำน้ำมีการอนุรักษ์กลุ่มต้นหญ้าเดิมที่เป็นพืชริมน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ส่วนสระว่ายน้ำหลักของโครงการที่แทรกอยู่กลางกลุ่มต้นสักเดิมบริเวณริมลำน้ำ ลักษณะของสระโค้งตามลำน้ำมาง มีรูปแบบสระแบบสระน้ำล้น สระถูกแบ่งเป็น 2 ระดับ สระด้านบนที่สามารถมองเห็นลำน้ำได้ชัดเจน สระชั้นล่างที่สามารถสัมผัสบรรยากาศริมน้ำได้อย่างเป็นธรรมชาติ ให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับลำน้ำมางขณะว่ายอยู่ในสระว่ายน้ำ โดยบริเวณระเบียงสระว่ายน้ำมีพื้นที่ให้ผู้ใช้งานสามารถนอนพักผ่อนได้ และพื้นที่สนามหญ้าสำหรับการนอนอาบแดด รวมถึงมีบาร์สำหรับบริการเครื่องดื่มและของทานเล่นให้ผู้ใช้งานได้บรรยากาศบริเวณจุดชมวิวยอดดอยภูคา ที่มองผ่านทุ่งนา และยอดแนวต้นสักภายในโครงการที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยในช่วงกลางคืนสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ดูหนังกลางทุ่งนาได้

ส่วนเกษตรกรรม เป็นพื้นที่ปลูกผักและสมุนไพรร่วมกับกลุ่มต้นไม้เดิมในโครงการ ที่สามารถให้ผู้เข้าพักเก็บไปทำอาหารในกิจกรรมสอนทำอาหารพื้นถิ่นได้ ซึ่งพื้นที่รอบแปลงผักจะมีอาคาร 2 หลังสำหรับสอนทำกิจกรรมพื้นบ้าน รวมถึงมีโรงเพาะเห็ดให้ผู้เข้าพักนำไปทานได้ มีฟาร์มวัว ควาย ที่เลี้ยงไว้สำหรับทำนาภายในโครงการ และมีฟาร์มไก่ ให้ผู้เข้าพักนำไข่ไปทดลองประกอบอาหาร ส่วนสุดท้ายของพื้นที่เกษตรกรรม คือ ยุ้งฉาง ที่เป็นอาคาร 2 ชั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากยุ้งฉางเก็บข้าวของชาวลัวะ ซึ่งจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโครงการตามความเชื่อของชาวลัวะ

ห้องพัก Pool Villas เป็นห้องพัก 1 ห้องนอนมีสระว่ายน้ำส่วนตัว อยู่ในบริเวณกลางพื้นที่ลุ่มริมน้ำ มีบรรยากาศป่าริมน้ำ ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ห้องพักชั้นแรกมีลักษณะเป็นใต้ถุนบ้านเปิดโล่ง สำหรับการนั่งพักผ่อนริมสระว่ายน้ำ ห้องชั้นบนประกอบด้วยห้องนอน และห้องน้ำ ที่สามารถชมวิวริมน้ำจากมุมสูงได้

ห้องพัก The Retreat เป็นห้องพักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและราคาแพงที่สุดของโครงการ ชั้นล่างจะประกอบด้วยห้องพักผ่อนหลัก และห้องนอนจำนวน 2 ห้องที่เชื่อมต่อกับระเบียงหลัก ซึ่งพื้นที่ระเบียงด้านหน้าสำหรับพักผ่อนริมสระว่ายน้ำ สามารถนั่งทานอาหารชมวิวทุ่งนาด้านหน้าห้องพักอย่างเป็นส่วนตัว และมีศาลาสำหรับการนวดส่วนตัวภายในห้องพัก และพื้นที่ด้านหลังอาคารมีพื้นที่กลางแจ้งสำหรับทำกิจกรรมส่วนตัว สามารถทานอาหารในบรรยากาศสวนป่าดิบแล้งในห้องพัก หรือทำกิจกรรมต่างๆ ส่วนชั้นสองของห้องพักเป็นพื้นที่สำหรับห้องนอนหลัก มีระเบียงและห้องน้ำกลางแจ้งที่มีมุมมองทุ่งนาทางทิศตะวันออกและพื้นที่ป่าทางทิศตะวันตก