พื้นที่สาธารณะใหม่ริมแม่น้ำแม่กลอง ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี

ตลาดสนามหญ้า หลังการปรับปรุงพื้นที่ใหม่

ทัศนียภาพภายในตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 1 (ตลาดโคยกี๊)

ทัศนียภาพภายในตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2 (ตลาดโคยกี๊)

ถนนวรเดช ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณตลาดโคยกี๊

ทัศนียภาพหลังการปรับปรุงเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลอง และแนวต้นสนประดิพัทธ์ บริเวณหน้าหอนาฬิกา

ทัศนียภาพหลังการปรับปรุงเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลอง ชั้นล่าง

ทัศนียภาพหลังการปรับปรุงเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลอง ชั้นล่าง

พื้นที่สาธารณะใหม่ บริเวณชุมชนตลาดเก่าโรงช้าง

แนวถนนโบราณพระปรางค์วัดมหาธาตุ ภายหลังการปรับปรุงทัศนียภาพ