โครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ส่วนกึ่งสาธารณะและส่วนพักอาศัย ในส่วนกึ่งสาธารณะของโครงการเริ่มจากการจัดวางเป็นลักษณะทางเดินล้อมคอร์ท โดยจัดเรียงลำดับการเข้าถึงตามกิจวัตรของผู้ป่วยตามลำดับเวลา จากนั้นทำการเลื่อนกลุ่มอาคารออกจากแนวแกนเล็กน้อย ช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงกันของแต่ละคอร์ท และยังสร้างความแตกต่างของมุมมองในตำแหน่งที่ต่างกัน ช่วยให้สามารถจดจำส่วนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

ภาพส่วนทางเข้าโครงการ ส่วนต้อนรับ สำนักงานและส่วนกิจกรรมบำบัด

จากทางเข้าโครงการ ผู้ป่วยสามารถมองทะลุเข้าไปได้จนถึงอาคารโรงอาหารซึ่งอยู่ในสุดของส่วนกึ่งสาธารณะ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านความจำ หลังคาศาลาด้านหน้าไม่ตรงกับแนวแกนเพื่อชี้ชวนสายตาให้เดินไปทางซ้ายซึ่งจะนำไปสู่ส่วนถัดไป

พื้นที่นั่งรอสำหรับผู้ป่วย เสียงน้ำพุและทิศทางการไหลของน้ำนำสายตาให้มองไปยังทางเข้าของส่วนกิจกรรมบำบัด

มุมมองจากห้องกายภาพบำบัดสู่คอร์ทภายในส่วนกิจกรรมบำบัด

ผังพื้นส่วนโรงอาหารและส่วนพักผ่อนยามบ่าย

ภาพตัดส่วนโรงอาหารและส่วนพักผ่อนยามบ่าย

โต๊ะในส่วนโรงอาหารถูกแบ่งด้วยที่นั่งของผู้ดูแล และสามารถเปิด-ปิดม่านในการสร้างความเป็นส่วนตัวได้

คอร์ทภายในส่วนพักผ่อนยามบ่ายเป็นลานหินนวดเท้า หลังคาตรงกลางเปิดรับแสงธรรมชาติ แต่มีการยื่นชายคาออกมาเพื่อเพิ่มความรู้สึกถึงพื้นที่กึ่งใน-กึ่งนอก

ทัศนียภาพลานโล่งกลางโครงการซึ่งผู้ป่วยสามารถมาใช้ทำสวนได้                                                                                                                                                

ผังพื้นส่วนบ้านพักระยะยาว 1 (คู่ 2 หลัง)

ทัศนียภาพห้องนั่งเล่นในบ้านพัก

ทัศนียภาพลานในบ้านพัก

ทัศนียภาพทางเข้าห้องพัก

ทัศนียภาพทางเดินหน้าห้องพัก

ทัศนียภาพภายในห้องพัก

ทัศนียภาพพื้นที่นั่งเล่นหลังบ้านพัก