ภาพรวมโครงการจะแบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วนหลักคือ ส่วนศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจ และส่วนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นที่เป็นพื้นที่ส่วนเดิมของโครงการสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้เกษียณอายุที่ต้องการการบริการและความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ด้วยลักษณะผู้ใช้งานที่มีหลากหลายประเภทและมีข้อจำกัดการใช้งาน โดยเฉพาะผู้ป่วยฟื้นฟู จึงจำแนกรายละเอียดการใช้งานเป็น 7 ส่วน โดย 6 ส่วนเป็นแยกตามการใช้งานและสวนบำบัดของผู้ใช้แต่ละประเภท และมีสวนบำบัดกลางให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้มีโอกาสใช้งานร่วมกัน สวนบำบัดทุกสวนมีจุดประสงค์ในการบำบัดรักษาทางร่างกายและจิตใจทั้งมีพื้นที่กิจกรรมที่เอื้อต่อการบำบัด การเข้าสังคม ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของพืชพันธุ์สำหรับทำอาหาร สร้างสรรค์ผลงาน และด้านความสวยงาม ที่ให้ความร่มรื่น บดบังอาคารให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเครียดทางร่างกายและจิตใจที่ช่วยให้ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น

สวนบำบัดแต่ละรูปแบบมีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน อย่างผู้ป่วยฟื้นฟูหลังผ่าตัดที่ใช้ระยะพื้นฟู 2-4 สัปดาห์ เน้นการบำบัดทางการเคลื่อนไหว สวนบำบัดจึงเน้นสีสันสวนงามเพื่อกระตุ้นผู้ป่วย ลดความเครียดทางจิตใจ พื้นที่บำบัดก็จะผสานเข้ากับสวนบำบัดเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อบำบัดไปพร้อมกับการชมธรรมชาติเพื่อการพักผ่อน จึงเกิดเป็นแนวคิดเป็น LIFE within Nature

ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงที่ใช้ระยะเวลาพักฟื้น 3-12 เดือนและมีอาการแทรกซ้อนทางร่างกาย จึงต้องบำบัดความคู่กับการรักษาโรค ด้วยการรักษาที่มีระยะเวลาจึงเกิดความเบื่อหน่าย ลักษณะสวนจึงเน้นพื้นที่กิจกรรมหลากหลาย เปลี่ยนผิวสัมผัส และใช้พืชพันธุ์ตามฤดูกาลเพื่อลดความเบื่อในการใช้สวนบำบัด สร้างลูกเล่น เพิ่มความเข้าใจชีวิตจากเวลาที่ผลิบานของต้นไม้แต่ละต้น จนเกิดเป็นแนวคิด Seasons of LIFE

สำหรับผู้ป่วยพิการตลอดชีวิตที่เน้นการบำบัดทางร่างกายเพื่อเรียนรู้การใช้ส่วนอื่นๆ ทดแทนส่วนที่สูญเสียไป ให้สามารถสื่อสารและรับรู้ได้ จึงใช้พืชพันธุ์ที่โดดเด่นทางการรับรู้ ทั้งผิวสัมผัส กลิ่น สี และใช้พื้นฐานทางธรรมชาติในการรับรูอย่างดิน น้ำ ลม ฟ้า เพื่อการตระหนักกับสิ่งที่มีอยู่และรู้สึกว่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์ จนเกิดเป็นแนวคิด Realized LIFE

 ส่วนผู้พิการทางจิต จะเน้นพื้นที่ที่โอบล้อม อบอุ่นราวกับอยู่บ้านของผู้ป่วยให้รู้สึกปลอดภัย เป็นตัวของตัวเอง มีรั้วป้องกันการหนีไม่รู้สึกถึงขอบเขตรั้ว จนเกิดเป็นแนวคิด Free LIFE-Free iving