แนวคิดในการวางผังของตัวโครงการ เริ่มต้นมาจากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ ประกอบกับข้อกำหนดทางกฎหมายควบคุมบริเวณห้ามก่อสร้างริมทะเลของจังหวัดพังงา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสรรพื้นที่ใช้งานแต่ละส่วนให้มีความเหมาะสม และได้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของพื้นที่แต่ละส่วนภายในโครงการอย่างสูงสุด และจากบริบทโดยรอบและภายในที่ตั้งอันได้แก่ ทะเลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก สามารถมองเห็นวิวทะเลยามพระอาทิตย์ตกได้และภายในโครงการมีกลุ่มสนขนาดใหญ่จึงนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ

รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมจะเป็นแบบ Tropical architecture มีเส้นโค้งเส้นตั้งเรียบง่ายสอดคล้องไปกับป่าสนเดิมของโครงการ หลังคาของโครงการเป็นหลังคามะนิลา เพื่อในการกันแดดกันฝนสำหรับภาคใต้ที่มีฝนตกเยอะ และเป็นการตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบความเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ การใกล้ชิดธรรมชาติ จำมีการนำเส้นโค้งธรรมชาติมาใช้ในบางส่วนของโครงการ

ภาพรวมโครงการ
ภาพรวมโครงการ
Beach pool villa
ทัศนียภาพห้องพักประเภท Beach pool villa
Beach pool villa
ห้องพักประเภท Lagoon pool villa
ทัศนียภาพห้องพักประเภท Lagoon pool villa
ทัศนียภาพห้องพักประเภท Lagoon pool villa
ห้องพักประเภท Forest pool villa
ทัศนียภาพห้องพักประเภท Forest pool villa
ทัศนียภาพห้องพักประเภท Forest pool villa
ห้องพักประเภท Hotel type
ทัศนียภาพของห้องพักประเภท Hotel type
ทัศนียภาพส่วน Lobby
ทัศนียภาพของ Pool club
ทัศนียภาพส่วนของ Beach club
ทัศนียภาพส่วนของ Beach club